Høringssvar

Dato

Titel

Dokumenter

Ansvarilg

Jun-aug 2014

Ændringer til Råstofloven

1) Lovforslag

2) Bemærkninger

3) NUNAOIL's bemærkninger

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Jun-aug 2014

Lov om GeoSurvey Greenland (GSG-loven)

1) Lovforslag

2) Bemærkninger

3) NUNAOIL's bemærkninger

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Feb     2014

Olie- og mineralstrategi 2014-2018

1) Lovforslag

2)Bemærkninger

3) NUNAOIL's bemærkninger

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Aug     2012

Ændringer til Råstofloven

1) Lovforslag

2)Bemærkninger

3) NUNAOIL's bemærkninger

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Aug     2014

Beskyttelseszoner havpattedyr ved seismiske aktiviteter i grønlandske farvande

ENESTE NATIONALE OLIESELSKAB KUN I ARKTIS

 

NUNAOIL deltager i samtlige grønlandske efterforskningslicenser på vegne af Selvstyret.

Evaluering af åbne arealer samt prospekter.

Fokus på forebyggelse af efterforsknings-, miljømæssige- og logistik risikoer ved anvendelse af nye teknologier samt allianceopbygning.