Data

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) varetager administrationen af efterforskningsdata på vegne af de grønlandske myndigheder.  Seismiske linier, brøndpakker samt andre geofysiske eller geologiske produkter kan inspiceres og købes hos GEUS.

Spørgsmål vedrørende eksisterende og frigivne efterforskningsdata i Grønland kan rettes til:

GEUS
Ø. Voldgade 10
DK-1350 Copenhagen K
Danmark
Telefon: +45 38142000
Fax: +45 38142050
e-mail: geus@geus.dk
web side: www.geus.dkhttp://www.bmp.gl/

TGS-NOPEC

TGS-NOPEC har haft en indsamlet seismiske data i Grønland siden 2001 og har en stor 2D seismik database både for Øst og vest Grønland. Selskabet har i de senere år ligeledes udført aeromag. samt aerograv. surveys, havbundsprøveindsamlinger, mm.. 

London, United Kingdom
Millbank House
171-185 Ewell Road
Surbiton, Surrey
KT6 6AP, UK
Tlf: +44 (0) 208 339 4200
Fax: +44 (0) 208 339 4249
www.tgs.com

ION

ION har  de seneste 2 år indsamlet 2D seismik i Østgrønland.

ION Headquarters
2105 CityWest Blvd.
Suite 400
Houston,
TX 77042-2839
Tlf: +1 281 933 3339
E-mail: info[at]iongeo[dot]com
Web side: www.iongeo.com

PGS

PGS har i de senere år indsamlet eksklusive 2D og 3D seismiske surveys i Vestgrønland. Derudover har selskabet reprocecerede 2D seismsike data fra Sydøstgrønland.

Petroleum Geo-Services ASA
Strandveien 4
PO.BOX 89
N-1325 Lysaker
Oslo, Norge
Tlf: +47 67 52 64 00
Fax: +47 67 52 64 64
Web side: www.pgs.com/

INFOTERRA

NUNAOIL har i samarbejde med Infoterra været med til at lave sattelitbaseret kortlægning af mulige olieudsivninger på havoverfladen vest for Grønland.

For mere info kontakt

INFOTERRA
Horsley House North
Regent Centre
Gosforth, Newcastle Upon Tyne
NE3 3TZ, UK
Tlf: +44 (0) 1912 135 555
Fax: +44 (0) 1912 028 397
Web side: www.infoterra.co.uk

FUGRO

FUGRO har lavet flere satelitstudier af mulige olieudsivninger på havoverfladen offshore Grønland, senest ifm. 2012/13 udbudsrunden i Østgrønland.

Richard Chiles (Manager)
Tel: +44 (0)1732 865023
Fax: +44 (0)1732 866521
www.fugro-npa.com

ENESTE NATIONALE OLIESELSKAB KUN I ARKTIS

 

NUNAOIL deltager i samtlige grønlandske efterforskningslicenser på vegne af Selvstyret.

Evaluering af åbne arealer samt prospekter.

Fokus på forebyggelse af efterforsknings-, miljømæssige- og logistik risikoer ved anvendelse af nye teknologier samt allianceopbygning.