Åben Dør Licensiering

Offshore områder

Området offshore Vest Grønland der udbydes til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter i henhold til Åben Dør proceduren er beliggende syd for 63 ° 00 'N og vest for 42 ° 30'V. Den del af det udbudte område, der strækker sig øst for den sydlige spids af Grønland har 60° 00 'N, som nordlig grænse. Der kan ikke søges i offshoreområder indenfor Grønlands basislinie.

Landområder

Landområdet der udbydes til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter under Åben Dør Proceduren er beliggende i Jameson Land i Østgrønland, afgrænset af følgende koordinater:

1: 71°45'N, 25°00'W

2: 71°45'N, 22°20'W

3: 70°25'N, 22°20'W

4: 70°25'N, 25°00'W

Åben Dør invitationsbrevet kan downloades her.

For mere information kontakt:

Grønlands Selvstyre
Råstofdirektoratet
P.O. Box 930
DK-3900 Nuuk
Greenland
Tlf: +299 346800
Fax: +299 324302
E-mail: bmp[at]gh[dot]gl
Web side: www.bmp.gl

Offshore samt landområder, der tilbydes under Åben Dør Proceduren er vist på kortet nedenfor.

ENESTE NATIONALE OLIESELSKAB KUN I ARKTIS

 

NUNAOIL deltager i samtlige grønlandske efterforskningslicenser på vegne af Selvstyret.

Evaluering af åbne arealer samt prospekter.

Fokus på forebyggelse af efterforsknings-, miljømæssige- og logistik risikoer ved anvendelse af nye teknologier samt allianceopbygning.