NUNAOIL A/S

NUNAOIL A/S er Grønlands nationale olieselskab (NOC) og er aktiv partner i samtlige efterforsknings- og udnyttelseslicenser i Grønland. Selskabet har derfor en stor indsigt i olieefterforskningen i havområderne ud for Grønland. NUNAOIL deltager i efterforskningslicenserne på vegne af Namminersorlutik Oqartussat, Grønlands Selvstyre, og samarbejder med adskillige internationale olieselskaber for at finde kommercielle forekomster af olie og gas i Grønland.

Som båren partner i efterforskningsfasen i samtlige kulbrintelicenser i Grønland deltager NUNAOIL på lige fod med de andre partnere i licenserne. Bæringen af NUNAOIL betyder, at de øvrige selskaber betaler selskabets omkostninger i efterforskningsfasen. Selskabets licensandel varierer fra 6,25 % i til 12,5 %. Den økonomiske risiko, også kaldet eksponeringen, minimeres dermed i efterforskningsfasen. Engagementet i licenserne ligger på linje med de øvrige partnere, de store internationale olieselskaber, og selskabet arbejder derfor for at forankre viden og knowhow i Grønland indenfor teknik og geologi, jura og kommercielle discipliner.

NUNAOIL er det eneste selskab i Grønland, der har en detaljeret viden og indsigt om forholdene i alle licenserne, hvilket er et stort ansvar og en vigtig fordel for selskabet og dermed det grønlandske samfund. Viden om geologien lokalt og regionalt er essentielt for at forstå undergrunden og mulighederne for at finde potentielle kulbrinteforekomster i fremtiden.

ENESTE NATIONALE OLIESELSKAB KUN I ARKTIS

 

NUNAOIL deltager i samtlige grønlandske efterforskningslicenser på vegne af Selvstyret.

Evaluering af åbne arealer samt prospekter.

Fokus på forebyggelse af efterforsknings-, miljømæssige- og logistik risikoer ved anvendelse af nye teknologier samt allianceopbygning.