Bestyrelsens sammensætning, organisering og kompetencer

Medlemmerne af bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar, der i øjeblikket udgør 50.000 kroner. Formanden modtager 150.000 kroner, næstformanden modtager 75.000 kroner. Honoraret stemmer overens med ejerens anbefalinger for selskaber i kategori med NUNAOIL A/S. Bestyrelsens medlemmer er desuden beskyttet af en af selskabet tegnet sundhedsforsikring. Der er ingen medarbejderrepræsentanter i selskabets bestyrelse. Bestyrelsen for NUNAOIL afholder fire ordinære bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen gennemfører årligt ”selvevaluering”, og meddeler ejeren, selvstyret resultat og indstilling. Der medvirker en konsulent i faciliteringen.

ENESTE NATIONALE OLIESELSKAB KUN I ARKTIS

 

NUNAOIL deltager i samtlige grønlandske efterforskningslicenser på vegne af Selvstyret.

Evaluering af åbne arealer samt prospekter.

Fokus på forebyggelse af efterforsknings-, miljømæssige- og logistik risikoer ved anvendelse af nye teknologier samt allianceopbygning.