Oqaluttuarisaanerput

1984
Atlantic Richfield Company-ip (ARCO) Tunumi Jameson Land-imi uuliasiorluni gassisiorlunilu misissuineranut atatillugu danskit/kalaallit pisortaniit peqataanerisa piviusunngortinnissaa siunertaralugu NUNAOIL pilersinneqarpoq. NUNAOIL 25%-inik pisinnaatitsissummi piginneqataalluni akiliunneqarluni suleqataasutut misissuinermi peqataavoq. NUNAOIL-imit piginnittuunerpiaq danskit naalagaaffiata aamma Namminersornerullutik Oqartussat akornanni naligiimmik agguagaavoq. Ingerlatseqatigiiffik Nuummi angerlarsimaffeqarluni najugaqarpoq, kisianni ulluinnarni aqutsisut København-imiillutik.

1987
Ingerlatseqatigiiffiup suliaqarnera aamma aatsitassanik misissuineq ilaatilerlugu allanngortinneqarpoq.

1989
KANUMAS-imi suleqatigiit (Kalaallit Nunaat Marine Seismic Project) tassaasut ingerlatseqatigiiffiit BP, Chevron, Exxon, JNOC, Shell, Statoil kiisalu NUNAOIL immikkut ittunik salliusussaatitaaffeqarluni pisinnaatitaaffeqartillugit misissueqqaarnissamut akuersissummik tunineqartarput. NUNAOIL suliaqartuuvoq.

1991
KANUMAS-imi suleqatigiit sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersineq siulleq aallartippaat. Kalaallit Nunaata avannaata kitaani aamma Tunup avannaani 2D-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissat katillugit 11.000km suleqatigiit katersorpaat.

1997
Nuup kitaani Fylla-mi pisinnaatitsissut suliffissuarnut ataatsimoortunut tassaasunut Statoil (suliaqartuusoq), Phillips Petroleum, DONG aamma NUNAOIL, tunniunneqarpoq. NUNAOIL 15%-inik pisinnaatitsissummi piginneqataassuteqarluni akiliunneqarluni suleqataasutut peqataavoq.

1998
Danskit naalagaaffiata aamma Namminersornerullutik Oqartussat akornanni isumaqatigiissut malillugu ingerlatseqatigiiffiup aatsitassarsiornermik suliaqarnera avissaartinneqarpoq, taamaalilluni ingerlatseqatigiiffiup suliaqarnermini suliassaqarfiini aallunneqartut tassaaqqilerlutik uuliasiorluni aamma gassisiorluni misissuineq. Aktiaatillit isumaqatigiissuteqarput, tassani Dansk Olie og Naturgas A/S-ip (siusinnerusukkut DONG, maannakkut Ørsted A/S) NUNAOIL A/S-imi danskit naalagaaffiata aktiaatai pisiaralugit. Ulluinnarni aqutsisut Nuummi inissinneqarput.

2000
NUNAOIL misissuilluni qillerinermi siullermeerluni peqataavoq (Qulleq-1).

2002
NUNAOIL Nuup kitaani misissuinissamut pisinnaatitsissummi nutaami 12,5%-imik pisinnaatitsissummi piginneqataassuteqarluni akiliunneqarluni suleqataalluni peqataavoq. NUNAOIL Nuummi allaffeqarfiit illutaannik pisivoq, taanna siunissami ingerlatseqatigiiffiup Kalaallit Nunaanni suliaqarnerani aallaaviussalluni.

2003
Kalaallit Nunaanni naalakkersuisut aamma danskit naalakkersuisuisa uuliasiornermut gassisiornermullu periusissiaq nutaaq akueraat, tassani aalajangerneqarluni NUNAOIL aamma siunissami Kalaallit Nunaanni ikummatissiassat pillugit misissuinissamut qalluinissamullu pisinnaatitsissutini tamaginni 12,5%-imik piginneqataassuteqarluni akiliunneqarluni suleqataasutut inissisimasassasoq.

2004
Ingerlatseqatigiiffiup uuliasiorluni/gassisiorluni misissuinerup iluani Kalaallit Nunaanni piginnaasaqarnernik inerisaanissaq aalluppaa aammalu kalaallimik ujarassiortumik trainee-mik atorfinitsitsilluni.

2005
NUNAOIL Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermi patajaatsumik tunuliaqutaqartunik tallimanik aalajangersimasumik sulisoqarpoq.

2006
DONG namminersortunngorsarneqarpoq aammalu DONG-ip NUNAOIL-imi aktiaatai danskit naalagaaffiannut nuutinneqarput.

2008
NUNAOIL Kalaallit Nunaata kitaata avataata imartaani katillugit 131.364km2-inik annertussuseqartunik pisinnatitsissutini 13-ini akiliunneqarluni suleqataavoq. KANUMAS-imi suleqatigiit Tunup avannaani nunap qaleriiaarnerini qillerinermut pilersaarut piviusunngortippaat.

2009
Kalaallit Nunaanni pisinnaatitsissummi misissuinissaq siunertaralugu 3D-nik sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik aatsaat siullermeertumik katersisoqarpoq. Kalaallit Nunaanni Namminersornerup atuutsinneqalerneranut atatillugu Namminersorlutik Oqartussat NUNAOIL-imi danskit naalagaaffiata aktiaatai pisiaraat aammalu taamaalilluni  NUNAOIL A/S 100 %-imik piginnittuuffigilerlugu, takuuk Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 7. december 2009.

2010
Misissuilluni qillerinerit pingasut ingerlanneqarput; ukiuni 10-ini Kalaallit Nunaata nunavittaani siulliit. GOIA – Greenland Oil Industry Association – pilersinneqarpoq aammalu NUNAOIL ilaasortanngorpoq.

2011
NUNAOIL pisinnaatitsissutini 20-ini ataatsimut katillugu 202.000km2-inik annertussusilinni Nordsøen tamarmi 25%-anit annertunerusumi aammalu kujammut Nunap Isuanit avannaani Baffin-ip Kangerliumarnganut nunap sannaanni nunap immikkoortuini assigiinngitsorujussuusuni sisamaniittuni, akiliunneqarluni suleqataavoq. Nunarsuarmi aatsaat taama avannarpasinnerpaamiittumi 3D-inik sajuppillatsitsisarluni misissuineq Baffin-ip Kangerliumarngani katersuiffigineqarpoq. NUNAOIL-ip suliffeqarfianiipput sulisut 8-it taakkunannga ujarassiuut 5-it.

2012
Baffin-ip Kangerliumarngani pisinnaatitsissummik pigisaqartut nunap qaleriiaarnerani qillerinermi pisussanut pilersaarut piviusunngortinniarlugu ataatsimoorput, tassani sumiiffimmi nunap sannaa ilisimasaqarfigineqarnerulerluni. Sumiiffinni 11-ini agguarsimasuni katillugit 1932m qillerneqarput. NUNAOIL-ip piginnittaata nalunaarusiaq ’NUNAOIL A/S pillugu nassuiaat’, uuliasiorfiutileqatigiiffittut suliaqartuusussaannginneq pillugu ingerlatseqatigiiffiup ineriartortinneqarnerani siunnerfinnik tikkuussisoq, suliaraa.

2013
NUNAOIL-ip kalaallit ilinniarnertuunngorniarfimmi atuartut 8-it Kalaallit Nunaanni Talent Camp-imi peqataanerat aamma kalaallit ilinniarnertuunngorniarfimmi atuartut 4-it London-imi Oil Sim-imi unamminermi peqataanerat, aningaasaliiffigaa.

2014
NUNAOIL Tunup avannaani sinerissap avataani pisinnaatitsissutini 5-ini suleqataalerpoq. 2014-2018-imut uuliasiornermut aatsitassanullu periusissiaq nutaaq Naalakkersuisut akueraat, tassani NUNAOIL siunissami pisinnaatitsissutini siusinnerusukkut 12, 5%-iungaluartoq atorunnaarlugu 6,25%-inik pisinnaatitsissutini piginneqataalluni akiliunneqarluni suleqataasutut ilaasalissasoq siunnerfigineqarluni.

2015
Jameson Land-imi misissuinerup siulliup pereernerata kingorna ukiut 25-it qaangiuttut tassani pisinnaatitsissutit marluk nutaat tunniunneqarput NUNAOIL akiliunneqarluni suleqataalluni. NUNAOIL-ip Københavns Universitet aamma Innovationsfonden suleqatigalugit Ph.D.-imut suliniut aallartippaa.

2016
Kalaallit Nunaata kitaata avataata imartaani pisinnaatitsissutit tamarmik utertinneqarput. GOIA atorunnaarsinneqarpoq. NUNAOIL-ip 3D-inik sajuppillatsitsisarluni misissuinernit paasissutissat nalunaarsukkat, bachelor-itut suliniutinik suliaqarnermut atatillugu geofysikeritut ilinniartunut kalaallinut atugassanngortippai.

2017
NUNAOIL pisinnaatitsissutini 5-ini suleqataavoq, tamannalu ukiuni 10-ini appasinnerpaamiilluni. NUNAOIL-imi piumasaqaatinut killissaliussat aningaasaqarnikkut, timikkut aamma sulisutigut sunnerneqarput – allaffik aamma sulisunut inissiat tunineqarput, sulisut ikilisinneqarujussuarput aammalu siulersuisuni ilaasortat 5-iniit 3-inut ikilisinneqarlutik. NUNAOIL-ip ilaasortanit kisiartaalluni GOIA-ip allaffissornikkut aqunneqarnera tiguaa.

2018
Tunup avannaani sinerissap avataani pisinnaatitsissutit tamarmik utertinneqarput, aammalu NUNAOIL taamaalilluni Jameson Land-imi pisinnaatitsissutini marlunni taamaallaat suleqataalerluni. NUNAOIL-ip isumalluutinik naliliinermut suliniut annertooq aallartippaa. NUNAOIL-ip paasissutissat nalunaarsukkat Kalaallit Nunaanni katersorneqartut tamaasa aallaavigalugit isumalluutinik naliliinermik suliassaq annertooq aallartippaa.