LICENSER

NUNAOIL A/S deltager i en række efterforsknings- og udnyttelseslicenser på grønlandsk sokkel.

Som partner er vi med til at træffe de centrale økonomiske og tekniske beslutninger i de enkelte licenser. Her fokuserer vi på at være en aktiv og løsningsorienteret partner, som kan facilitere samarbejde og koordination mellem licenserne.

Licens 2015/13
Greenland Gas and Oil A/S er operatør.
Tildelt: 2015
Areal: 2.572 km2

SelskabAndel
Greenland Gas and Oil93,75%
NUNAOIL A/S6,25%


Licens 2015/14
Greenland Gas and Oil A/S er operatør.
Tildelt: 2015
Areal: 2.923 km2 

SelskabAndel
Greenland Gas and Oil93,75%
NUNAOIL A/S6,25%


Licens 2017/14
Panoceanic Energy Limited er operatør.
Tildelt: 2019
Areal: 9.999,7 km2

SelskabAndel
Panoceanic Energy Limited93,75%
NUNAOIL A/S6,25%


Licens 2018/40
Greenland Gas and Oil A/S er operatør.
Tildelt: 2019
Areal: 2.622 km2 

SelskabAndel
Greenland Gas and Oil93,75%
NUNAOIL A/S6,25%

ENESTE NATIONALE OLIESELSKAB KUN I ARKTIS


NUNAOIL A/S er Grønlands nationale olieselskab.

Vi varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i efterforsknings- og udnyttelseslicenser på grønlandsk sokkel.

Vi faciliterer samarbejde og koordinering på tværs af licenser.

Vores arbejde i licenserne er særligt fokuseret på at sikre at efterforskningen foregår med størst mulig hensyntagen til sikkerhed og miljø samt med hensyntagen til at Grønlands olie/gas potentiale efterforskes på bedst mulig måde.