Peter Helmer Steen (Bestyrelsesmedlem udpeget af den danske stat)

Medlem af bestyrelsen siden 2007, udpeget af den danske stat

Peter er uddannet akademiingeniør og har stor indsigt i efterforskning og udvinding af olie- og naturgas, offentlig administration og energibranchen generelt, bl.a. erfaring fra mangeårig deltagelse i Fællesrådets arbejde med bl.a. olie- og gasefterforskning i Grønland. Endvidere har han erfaring fra mangeårig myndighedsdeltagelse på ledelsesniveau i den danske olie- og gasefterforskning og –produktion og bredt indsyn i de tekniske, kommercielle og financielle aspekter af olie- og gas efterforskning og –udvinding.

Peter har siden 2005 været direktør i Nordsøfonden med ansvar for varetagelse af den danske stats andele i olie- og gaslicenser.

Øvrige tillidsposter og medlemskaber:

Bestyrelsesmedlem på Energimuseet

Tidligere bestyrelsesmedlem i DOPAS og i GEUS samt deltaget i en række statslige råd og udvalg