Vores historie

1984
NUNAOIL etableres med henblik på at udøve den dansk/grønlandske offentlige deltagelse i forbindelse med Atlantic Richfield Company’s (ARCO) olie- og gasefterforskning på Jameson Land i Østgrønland. NUNAOIL deltager i efterforskningen som båren parter med en licensandel på 25%. Selve ejerskabet af NUNAOIL er delt ligeligt mellem den danske stat og Grønlands Hjemmestyre. Selskabets hjemadresse er i Nuuk, men med den daglige ledelse i København.

1987
Selskabets virksomhed ændres til også at omfatte efterforskning af mineralske råstoffer.

1989
KANUMAS-gruppen (Kalaallit Nunaat Marine Seismic Project) bestående af selskaberne BP, Chevron, Exxon, JNOC, Shell, Statoil samt NUNAOIL tildeles en forundersøgelsestilladelse med særlige præferentielle rettigheder. NUNAOIL er operatør.

1991
KANUMAS-gruppen starter første seismiske dataindsamling. I alt indsamler gruppen 11.000km 2D seismiske data i Nordvest- og Nordøstgrønland.

1997
Fylla licensen vest for Nuuk tildeles et konsortium bestående af Statoil (operatør), Phillips Petroleum, DONG og NUNAOIL. NUNAOIL deltager som båren partner med en licensandel på 15%.

1998
Efter aftale mellem den danske stat og Grønlands Hjemmestyre udskilles selskabets mineralvirksomhed så fokus for selskabets virksomhedsområde igen bliver olie- og gasefterforskning. Der indgås en aktionæroverenskomst hvor Dansk Olie og Naturgas A/S (tidl. DONG, nu Ørsted A/S) køber den danske stats aktiepost i NUNAOIL A/S. Den daglige ledelse placeres i Nuuk.

2000
NUNAOIL deltager i sin første efterforskningsboring (Qulleq-1).

2002
NUNAOIL deltager som båren partner med en licensandel på 12,5% i en ny efterforskningslicens vest for Nuuk. NUNAOIL køber kontorejendom i Nuuk, som fremover er udgangspunkt for selskabets arbejde i Grønland.

2003
Det grønlandske landsstyre og den danske regering vedtager en ny olie- og gasstrategi, som slår fast at NUNAOIL også i fremtiden indplaceres som båren partner med en andel på 12,5% i alle efterforsknings- og udnyttelseslicenser vedrørende kulbrinter i Grønland.

2004
Selskabet fokuserer på at få opbygget kompetence i Grønland indenfor olie/gas efterforskning og ansætter grønlandsk geolog-trainee.

2005
NUNAOIL har fem fastansatte med en solid grønlandsk erhvervsmæssig baggrund.

2006
DONG privatiseres og DONG’s aktier i NUNAOIL overføres til den danske stat.

2008
NUNAOIL er båren partner i 13 licenser i havet ud for Vestgrønland med et samlet areal på 131.364km2. KANUMAS-gruppen gennemfører et stratigrafisk boreprogram i Nordøstgrønland.

2009
For første gang nogensinde indsamles der 3D seismiske data i efterforskningsøjemed i en licens i Grønland. I forbindelse med indførelse af Selvstyre i Grønland køber Selvstyret den danske stats aktier i NUNAOIL og bliver på den måde 100% ejer af NUNAOIL A/S jvf. Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009.

2010
Der gennemføres 3 efterforskningsboringer; de første på grønlandsk sokkel i 10 år. GOIA – Greenland Oil Industry Association – stiftes og NUNAOIL bliver medlem.

2011
NUNAOIL er båren partner i 20 licenser med et samlet areal på 202.000km2 svarende til mere end 25% af hele Nordsøen og dækkende fire meget forskellige geologiske provinser fra Kap Farvel i syd til Baffin Bugt i nord. Det nordligste 3D seismiske survey nogensinde på verdensplan indsamles i Baffin Bugt. NUNAOIL’s organisation består af 8 ansatte heraf 5 geologer.

2012
Licenshaverne i Baffin Bugt går sammen om at gennemføre et stratigrafisk boreprogram, som øger kendskabet til geologien i området. Der bliver boret i alt 1932m fordelt på 11 lokaliteter. NUNAOIL’s ejer udarbejder rapporten ’Redegørelsen om NUNAOIL A/S’, der udstikker selskabets udviklingsmål om at være et ikke-operativt olieselskab.

2013
NUNAOIL sponsorerer 8 grønlandske gymnasieelevers deltagelse i Talent Camp i Grønland og 4 grønlandske gymnasieelevers deltagelse i Oil Sim konkurrence i London.

2014
NUNAOIL bliver partner i 5 licenser offshore Nordøstgrønland. Naalakkersuisut vedtager en ny olie- og mineralstrategi 2014-2018, hvor der lægges op til at NUNAOIL i fremtidige licenser vil indgå som båren partner med licensandel på 6,25% mod tidligere 12,5%.

2015
25 år efter den første efterforskning på Jameson Land tildeles der her to nye licenser med NUNAOIL som båren partner. NUNAOIL opstarter Ph.D. projekt i samarbejde med Københavns Universitet og Innovationsfonden.

2016
Samtlige licenser i havet ud for Vestgrønland er tilbageleveret. NUNAOIL stiller 3D seismiske efterforskningsdata til rådighed til en grønlandsk geofysikstuderende i forbindelse med udførelse af et bachelor projekt.

2017
NUNAOIL er partner i 5 licenser, hvilket er det laveste antal i 10 år. NUNAOIL’s rammebetingelser påvirkes økonomisk, fysisk og medarbejdermæssigt – kontor og medarbejderbolig frasælges, antal medarbejdere beskæres kraftigt og antal bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 5 til 3. NUNAOIL overtager administrationen af GOIA som eneste medlem.

2018
Alle licenser offshore Nordøstgrønland tilbageleveres, og NUNAOIL er således kun partner i 2 licenser på Jameson Land. NUNAOIL får igangsat stort ressourceevalueringsprojekt baseret på samtlige data indsamlet i Grønland.