Hvem er vi

NUNAOIL A/S er Grønlands nationale olieselskab, og er 100% ejet af Grønlands Selstyre. Vores opgave er at deltage på vegne af Grønlands Selvstyre som ikke-operativ partner i efterforsknings- og udnyttelseslicenser på grønlandsk sokkel.

Selskabet er båren partner i efterforskningsfasen, og Grønland betaler således ikke for deltagelse i efterforskningsaktiviteterne. NUNAOIL’s deltagelse i øvrigt sker på lige vilkår med de øvrige partnere i licenserne.

Som licenspartner sidder vi med i licensernes tekniske og økonomiske komitéer og opnår herigennem medbestemmelse på beslutninger der er vigtige for fremdriften i efterforskningsarbejdet i de enkelte licenser og på tværs af disse og er hermed med til at sikre optimal efterforskning til gavn for både selskaber og Grønland.

Vi er en aktiv partner, der har en unik viden om den grønlandske undergrund, og de aktiviteter der foregår, og som arbejder for fremdrift i licenserne. Værdien af den viden, der gennem vores daglige arbejde med tolkning af geologiske data skabes i selskabet, danner mulighed og grundlag for, at den videre efterforskningsindsats i tæt samarbejde med vores partnere potentielt kan lede frem til et kommercielt fund.

ENESTE NATIONALE OLIESELSKAB KUN I ARKTIS


NUNAOIL A/S er Grønlands nationale olieselskab.

Vi varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i efterforsknings- og udnyttelseslicenser på grønlandsk sokkel.

Vi faciliterer samarbejde og koordinering på tværs af licenser.

Vores arbejde i licenserne er særligt fokuseret på at sikre at efterforskningen foregår med størst mulig hensyntagen til sikkerhed og miljø samt med hensyntagen til at Grønlands olie/gas potentiale efterforskes på bedst mulig måde.