MedarbejdereSigne Ulfeldt Hede

Administrerende direktør
E-mail: suh[at]nunaoil[dot]gl
Tlf.: +299 32 87 03Thomas Varming


Seniorgeolog, ph.d. stud.
E-mail: tva[at]nunaoil[dot]gl
Tlf.: +299 34 30 17

ENESTE NATIONALE OLIESELSKAB KUN I ARKTIS


NUNAOIL A/S er Grønlands nationale olieselskab.

Vi varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i efterforsknings- og udnyttelseslicenser på grønlandsk sokkel.

Vi faciliterer samarbejde og koordinering på tværs af licenser.

Vores arbejde i licenserne er særligt fokuseret på at sikre at efterforskningen foregår med størst mulig hensyntagen til sikkerhed og miljø samt med hensyntagen til at Grønlands olie/gas potentiale efterforskes på bedst mulig måde.